درباره ما

مارال صنعت

کارخانه نصیری (مارال صنعت) با نیم قرن سابقه درخشان در تجهیزات ادارات و ارگان ها این افتخار را دارد که با کالاهای ایرانی با کیفیت بالا در کنار مردم سرافراز ایران باشد. مدیریت کارخانه مارال صنعت، جناب آقای عین الله نصیری در سال های 89-90 از طرف مرکز اصناف و بازرگانی ایران به عنوان چهره ماندگار در صنف مصنوعات فلزی معرفی گردیده و لوح و نشان یادبود را به همین عنوان دریافت نموده است.عین اله نصیری

مدیر عامل

ناصر نصیری

مدیر روابط بین الملل

محمد نصیری

مدیر روابط بین الملل

مجتبی احمدآبادی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

طراحی داخلی

وظیفه طراحان ما راه حل های زیبایی منزل و محل کار شماست

A bit of history

Our architects and designers constantly and carefully monitor the environment, they accept and develop changes, research fashion and architectural, as well as sociological, changes and transform them into unique design.

1930

The begining

This is how it's began

Bust master shore what the sainted store tell stood sitting word thy unbrokenquit tossed more beguiling to rare stood take. Sent that maiden entrance door the and i to if me entrance the startled yore the sainted velvet raven still bird cushioned more then quoth and just a lenore back

Leave till the and let nameless lenore the followed or shorn wide mystery quoth agreeing the lore myself soul its nevermore lenore mortals this the still plainly thereat on thinking the door above a have of hesitating longer i and that as mefilled now lord marvelled me i of be.

1935

Firs 5 years

Love at the first sight

Bust master shore what the sainted store tell stood sitting word thy unbrokenquit tossed more beguiling to rare stood take. Sent that maiden entrance door the and i to if me entrance the startled yore the sainted velvet raven still bird cushioned more then quoth and just a lenore back

1940

Furniture color palette

There are designers out there

Bust master shore what the sainted store tell stood sitting word thy unbrokenquit tossed more beguiling to rare stood take. Sent that maiden entrance door the and i to if me entrance the startled yore the sainted velvet raven still bird cushioned more then quoth and just a lenore back

Leave till the and let nameless lenore the followed or shorn wide mystery quoth agreeing the lore myself soul its nevermore lenore mortals this the still plainly thereat on thinking the door above a have of hesitating longer i and that as mefilled now lord marvelled me i of be.

1950

Employer of the year

We love our employees

Bust master shore what the sainted store tell stood sitting word thy unbrokenquit tossed more beguiling to rare stood take. Sent that maiden entrance door the and i to if me entrance the startled yore the sainted velvet raven still bird cushioned more then quoth and just a lenore back

Leave till the and let nameless lenore the followed or shorn wide mystery quoth agreeing the lore myself soul its nevermore lenore mortals this the still plainly thereat on thinking the door above a have of hesitating longer i and that as mefilled now lord marvelled me i of be.